بعضی ها به غلط این تصور را دارند که در بازار امروز با به صرفه نبودن هزینه اضافی در ساختمان و با توجه به پایین امدن قیمت ساختما ن نباید برای نمای ساختمان هزینه زیادی کرد و با یک نمای ساده و کم خرج کار را یک سره کرد .
که با کمی تفکر در مورد این افراد میتوان به نادرستی ا یده و نظرشان پی برد و ثابت کرد که این افراد کاملا اشتباه فکر میکنند .

بعضی ها به غلط این تصور را دارند که در بازار امروز با به صرفه نبودن هزینه اضافی در ساختمان و با توجه به پایین امدن قیمت ساختما ن نباید برای نمای ساختمان هزینه زیادی کرد و با یک نمای ساده و کم خرج کار را یک سره کرد .

بعضی ها به غلط این تصور را دارند که در بازار امروز با به صرفه نبودن هزینه اضافی در ساختمان و با توجه به پایین امدن قیمت ساختما ن نباید برای نمای ساختمان هزینه زیادی کرد و با یک نمای ساده و کم خرج کار را یک سره کرد .
که با کمی تفکر در مورد این افراد میتوان به نادرستی ا یده و نظرشان پی برد و ثابت کرد که این افراد کاملا اشتباه فکر میکنند .
به نظر سایت شهر اجر در رکود فعلی بازار با توجه به اینکه عرضه ساختمان از تقاضا بسیار بیشتر است کسانی که قصد خرید خانه دارند به دنبال ساختمان با کیفیت و زیباو درجه یک میگردند و کاملا بدیهی است که ساختمانی که نمای زیبا داشته باشد سریعتر به فروش میرود  . بنابراین توصیه‌‌ می‌شود اگر قصد فروش ساختمان را دارد در اجرای نمای ساختمان تفکر صرفه جویی یا ارزان تمام شدن را از ذهنتان پاک کنید.  به جرات میگوییم در بازار فعلی ساختمانی که نمای زیبا نداشته باشد به فروش نمیرود این مطلب را با اطمینان میگوییم .