در اینجا سعی میکنیم راه های که منجر به نمای ارزان و بسیار زیبا با حداقل هزینه میشود را با شما در میان بگذاریم .

1 – مهمترین عامل نمای زیبا و ارزان طراحی نماست . با طراحی نما میتوان با ارزان ترین محصولات زیباترین نما را ایجاد کرد.

2 – استفاده از اجر ها در ابعاد متفاوت مخصوصا ابعاد 2020 و 732و 10*10 در طراحی نما.

3 – به کار گیری اجر شیل در ابعاد مختلف نما را زیبا و زنده میکند . و انهم به علت این است که مواد رنگی در ان وجود ندارد.

در اینجا سعی میکنیم راه های که منجر به نمای ارزان و بسیار زیبا با حداقل هزینه میشود را با شما در میان بگذاریم .

1 – مهمترین عامل نمای زیبا و ارزان طراحی نماست . با طراحی نما میتوان با ارزان ترین محصولات زیباترین نما را ایجاد کرد.

در اینجا سعی میکنیم راه های که منجر به نمای ارزان و بسیار زیبا با حداقل هزینه میشود را با شما در میان بگذاریم .

1 – مهمترین عامل نمای زیبا و ارزان طراحی نماست . با طراحی نما میتوان با ارزان ترین محصولات زیباترین نما را  ایجاد کرد.

2 – استفاده از اجر ها در ابعاد متفاوت مخصوصا ابعاد 20*20 و 7*32و 10*10 در طراحی نما.

3 – به کار گیری اجر شیل در ابعاد مختلف نما را زیبا و زنده میکند . و انهم به علت این است که مواد رنگی در ان وجود ندارد.

و همان رنگ سنگ میباشد و بازی رنگی که در این نوع اجر است باعث زیبای منحصر به فرد نما میشود.

4 – دادن تنوع به بند کشی اجر بصورت متفاوت چرا که تنوع در بند کشی بسیار در زیبای نما موثر میباشد.

امیدوارم این مختصر در زیبای نمای شما موثر باشد .