آجر نمای 5.5

توضیحات

موارد زیر از جمله خواص آجر استاندارد قپانچی میباشد

1- رنگ ثابت

2- بدون شوره

3- مناسب برای هر نوع آب و هوا

4- تنوع در ابعاد

آجر نما:

یکی از قدیمی ترین محصولات سفالی آجر است. در ساختمانهای قدیمی در نما و کف و دیوارها استفاده می شد ولی حالا بیشتر در دیوار و نما و سقف استفاده می شود و با توجه به این وظایف آجر میبایستی از استحکام و جذب آب و سایر شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد و لذا داشتن نشان استاندارد بهترین تضمین برای کیفیت و موارد فوق میباشد و در این راستا کارخانه آجر قپانچی مفتخر به عرضه آجر استاندارد میباشد.

تعداد مورد نیاز به یک متر مربع کاربرد بسته بندی ابعاد به سانتیمتر نام مخصول
تعداد 73 تا 77 قالب دیوارکشی-نما-تیغه چینی-سقف فله-واکیوم 5*10*21.5 آجر 5
تعداد 82 تا 87 قالب دیوارکشی-نما-تیغه چینی-سقف فله-واکیوم  5*9*19.5 آجر 5
تعداد 82 تا 87 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  5.5*10*21.5 آجر 5/5
تعداد 42 تا 45 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  10*10*20 آجر 2 قلو
تعداد 49 تا 51 قالب دیوارکشی-نم فله-واکیوم  7*11*23 آجر 7 صادراتی
تعداد 44 تا 46 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  8*12*24 آجر 8 صادراتی