آجر نما

محصولات بازدید شده

آجرنمای 5/5 قپانچی

جدید

نام محصول: آجر 5/5

ابعاد به سانتیمتر: 21.5*10*5/5

بسته بندی: فله - پالت - واکیوم

کاربرد: دیوارکشی - نما

تعداد مورد نیار در یک متر مربع: 73 تا 77 قالب

تولید کننده: کارخانه آجر قپانچی

برای دریافت قیمت و سفارش خرید با ما تماس بگیرید

کارخانه آجر قپانچی

More details

موارد زیر از جمله خواص آجر استاندارد قپانچی میباشد

1- رنگ ثابت

2- بدون شوره

3- مناسب برای هر نوع آب و هوا

4- تنوع در ابعاد

آجر نما:

یکی از قدیمی ترین محصولات سفالی آجر است. در ساختمانهای قدیمی در نما و کف و دیوارها استفاده می شد ولی حالا بیشتر در دیوار و نما و سقف استفاده می شود و با توجه به این وظایف آجر میبایستی از استحکام و جذب آب و سایر شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد و لذا داشتن نشان استاندارد بهترین تضمین برای کیفیت و موارد فوق میباشد و در این راستا کارخانه آجر قپانچی مفتخر به عرضه آجر استاندارد میباشد.

تعداد مورد نیاز به یک متر مربع کاربرد بسته بندی ابعاد به سانتیمتر نام مخصول
تعداد 73 تا 77 قالب دیوارکشی-نما-تیغه چینی-سقف فله-واکیوم 5*10*21.5 آجر 5
تعداد 82 تا 87 قالب دیوارکشی-نما-تیغه چینی-سقف فله-واکیوم  5*9*19.5 آجر 5
تعداد 82 تا 87 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  5.5*10*21.5 آجر 5/5
تعداد 42 تا 45 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  10*10*20 آجر 2 قلو
تعداد 49 تا 51 قالب دیوارکشی-نم فله-واکیوم  7*11*23 آجر 7 صادراتی
تعداد 44 تا 46 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  8*12*24 آجر 8 صادراتی
آجرنمای قپانچی js_def

آجر نما

محصولات بازدید شده

آجرنمای 5/5 قپانچی

جدید

نام محصول: آجر 5/5

ابعاد به سانتیمتر: 21.5*10*5/5

بسته بندی: فله - پالت - واکیوم

کاربرد: دیوارکشی - نما

تعداد مورد نیار در یک متر مربع: 73 تا 77 قالب

تولید کننده: کارخانه آجر قپانچی

برای دریافت قیمت و سفارش خرید با ما تماس بگیرید

کارخانه آجر قپانچی

More details

موارد زیر از جمله خواص آجر استاندارد قپانچی میباشد

1- رنگ ثابت

2- بدون شوره

3- مناسب برای هر نوع آب و هوا

4- تنوع در ابعاد

آجر نما:

یکی از قدیمی ترین محصولات سفالی آجر است. در ساختمانهای قدیمی در نما و کف و دیوارها استفاده می شد ولی حالا بیشتر در دیوار و نما و سقف استفاده می شود و با توجه به این وظایف آجر میبایستی از استحکام و جذب آب و سایر شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد و لذا داشتن نشان استاندارد بهترین تضمین برای کیفیت و موارد فوق میباشد و در این راستا کارخانه آجر قپانچی مفتخر به عرضه آجر استاندارد میباشد.

تعداد مورد نیاز به یک متر مربع کاربرد بسته بندی ابعاد به سانتیمتر نام مخصول
تعداد 73 تا 77 قالب دیوارکشی-نما-تیغه چینی-سقف فله-واکیوم 5*10*21.5 آجر 5
تعداد 82 تا 87 قالب دیوارکشی-نما-تیغه چینی-سقف فله-واکیوم  5*9*19.5 آجر 5
تعداد 82 تا 87 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  5.5*10*21.5 آجر 5/5
تعداد 42 تا 45 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  10*10*20 آجر 2 قلو
تعداد 49 تا 51 قالب دیوارکشی-نم فله-واکیوم  7*11*23 آجر 7 صادراتی
تعداد 44 تا 46 قالب دیوارکشی-نما فله-واکیوم  8*12*24 آجر 8 صادراتی