آدرس :

آجرنمای قپانچی, اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - انتهای خیابان ۴۴

تلفکس : 

2-3 -۴۵۸۳۶۳۴۱  ۰۳۱

تلفن : 

03145836342

همراه :

۰۹۱۳۱۱۸۱۶۲۱

ایمیل :

info@gbrick.ir

borna.gh@gmail.com

لطفا جهت تسریع در امور سفارشات و ارتباط بهتر خواهشمند است با تلفن های فوق تماس بگیرید.

لطفا برای واریز وجه شماره حساب را از تلفنهای فوق دریافت نمایید نام صاحب حساب  محمدحسین قپانچی.


تماس با ما - آجر تیغه ای سفالی,آجر نما,آجر,آجر نمای قپانچی js_def

آدرس :

آجرنمای قپانچی, اصفهان - شهرک صنعتی دولت آباد - انتهای خیابان ۴۴

تلفکس : 

2-3 -۴۵۸۳۶۳۴۱  ۰۳۱

تلفن : 

03145836342

همراه :

۰۹۱۳۱۱۸۱۶۲۱

ایمیل :

info@gbrick.ir

borna.gh@gmail.com

لطفا جهت تسریع در امور سفارشات و ارتباط بهتر خواهشمند است با تلفن های فوق تماس بگیرید.

لطفا برای واریز وجه شماره حساب را از تلفنهای فوق دریافت نمایید نام صاحب حساب  محمدحسین قپانچی.