آجر نما

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

الزامات طراحی و اجرای نمای آجری
آجر نما ساختمان


طراحی و اجرای نمای آجری در خلق بناهای منحصر به فرد، خاص و چشم نواز در سطح شهرها، نقش بسزایی دارند. ساخت بناها و ساختمان ها با بهره گیری از مصالح آجری، علاوه بر زیبایی ظاهری، باید بتواند آسایش و ایمنی ساکنین و شهروندان را فراهم آورد؛ که این مهم تنها با استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت، مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی آن محیط برآورده می شود. مصالح به کار رفته در ساخت بناها، باید توانایی تحمل بارها و جا به جایی های نسبی وارد شده بر آن ها، بر اثر عوامل مختلف را داشته و پایداری خود را حفظ نمایند.
آن چیزی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، توجه به نوع و شیوه ی اجرای نما است. در واقع ساختمان سازی باید بر اساس دستور العمل ها و الزامات چگونگی طراحی و اجرای نماهای مختلف، که مقاومت و پایداری آن ها را در برابر زلزله، بادهای شدید، سیل، ضربه ها و دیگر عوامل محیطی که روی دوام و ماندگاری نماها تأثیرگذار است، انجام شود.


تولید انواع اجر نما


الزامات کلی طراحی نمای ساختمان
به کارگیری و استفاده از آجرنماهای خاص و با کیفیت برای اجرای نماهای ساختمانی، بسیار چشم نواز می باشد. انتخاب آجرنماهای با کیفیت می بایست با دقت فراوان انجام شود؛ چرا که علاوه بر اینکه این مصالح باید در برابر عوامل بیرونی ماندگار و بادوام باشند، باید ارتباط خود را با محیط بیرون نیز حفظ نمایند. در فضاهای شهری، مهندسان و معماران صرفا با ساختن یک ساختمان رو به رو نیستند، در واقع آن ها باید ساختمان هایی خلق کنند که هارمونی خود را با شرایط، و اصول ساختمان سازی آن محیط حفظ کرده و بخشی جدا ناپذیر از فضای شهری محسوب شوند.


با ساخت و خلق ساختمان هایی با نمای آجرنما، و بهره مندی از بهترین کیفیت آجرنماها، اعتبار و هویت فضاهای شهری را حفظ نماییم. مجموعه اصول اجرا و طراحی نماهای آجر نما به شرح زیر می باشند:

استفاده از مصالح مناسب
از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در طراحی و اجرای نماهای ساختمانی، تهیه و استفاده از آجرنماهای مرغوب و با کیفیت است. بهره مندی از مصالح ساختمانی خوب و با کیفیت، رابطه ی مستقیمی با مقاومت و دوام دراز مدت ساختمان ها و تجلی یافتن نمای آجرنما دارد. زیباترین و خاص ترین نماها، حتی اگر توسط بهترین معماران طراحی شده باشند، در صورتی که در اجرای آن ها از مصالح مرغوب و مناسبی استفاده نشود، به شکست در ایجاد یک نمای ایده آل منجر خواهد شد. مسلما در هنگام اجرا و طراحی نماهای آجری، این مصالح هستند که کیفیت نمای طراحی شده را تعیین می کنند.


انتخاب رنگ مناسب
از دیگر الزامات طراحی و اجرای نماهای آجری، تناسب رنگ مصالح به کار رفته در ایجاد نمای ساختمان می باشد. رنگ بندی متناسب مصالح کاربردی، یکی از ویژگی های بارز و جذاب یک نما به شمار می آید، و اگر انتخاب رنگ مصالح با دقت و به درستی صورت گیرد، می تواند کیفیت و مرغوبیت مصالح به کار گرفته شده در نمای ساختمان ها را به نمایش بگذارد. آنچه قصد اشاره به آن را داریم این است که شما نمی توانید ابتدا یک نما را به طور کامل از مرحله طراحی گذرانده و سپس به سراغ انتخاب رنگ های مناسب برای اجرا بروید.
انواع آجرنماهای رنگی و آجرنسوز کوثر سپاهان، دارای رنگ های ذاتی و ماندگاری دارند و می توانند حالت طبیعی خودشان را در هر اقلیمی حفظ کنند؛ و برای ایجاد خلاقیت در مصالح به کار رفته در نمای ساختمان، می توان از رنگ و نقاشی نیز استفاده نمود.


حفظ پیوستگی مصالح به کار رفته
برای اجرای نماهای آجرنما در ابتدا باید یک فرم کلی برای چگونگی اجرای قسمت های مختلف آن نما در نظر گرفته و طراحی شود، و آن فرم ها در زمان اجرا به کار گرفته شوند. پیوستگی مصالح به کار رفته در کل نما باید مشخص باشد، و این بدین معنا نیست که نما به یک شکل طراحی و اجرا شود، بلکه در اجرای قسمت های مختلف ساختمان، از یک فرم کلی بهره گرفته شود. به عبارت دیگر، زمانی یک نما را پیوسته می خوانیم که بتوان آن را به عنوان یک کل دید و نه مجموعه ای از فرم های پراکنده، که هر کدام ساز مخصوص به خود را می زند.


حفظ نظم و تعادل در مصالح به کار رفته
از دیگر الزامات طراحی و اجرای نماهای آجری، حفظ نظم و ترتیب میان عناصر تشکیل دهنده ی نمای ساختمان است. به بیان دیگر، یک نمای آجری زیبا و متعادل، باید ریتم داشته باشد. این ریتم، نظم و ترتیب میان عناصر تشکیل دهنده ی نمای آجرنما را در خطوط، صفحات و احجام به کار رفته به نمایش می گذارد. ریتم، یک ساختار سازمان یافته می باشد که شیوه ی چیدمان آجرنما در نمای ساختمان ها، باید از نظم خاص و متعادلی پیروی کند، تا تمام قسمت های نمای آجری با هم همخوانی داشته باشد.
موضوع تکرار منظم و هماهنگ آجرنماها در مراحل طراحی و اجرا، در خط ها، قالب ها و شکل ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. آجرنمای انتخاب شده در طراحی نمای خارجی ساختمان ها، چه در تکرار یک شکل حجمی یا جزییات اجزای آن، باید طرح اصلی و اصالت اجرنما را نمایان سازد.


استفاده از یک عنصر شاخص
طراحی و اجرای نماهای ساختمان دارای بخش های مختلفی می باشد، فعالان حوزه ی ساخت و ساز می توانند در طراحی کلی نما، یکی از بخش های نما را به عنوان نقطه شاخص آن در نظر بگیرند، تا در مقایسه بخش های مختلف نما، این بخش از نما برجسته باشد. معمولا با اعمال یک عنصر شاخص در نمای اجر نما، توازن و تعادل ساختمان از حالت یکنواختی در آمده و بخش مورد نظر که در اجرای آن از عنصر شاخص استفاده شده است، در مرکز توجه قرار می گیرد. طراحی بخش شاخص نما، باید به نحوی صورت گیرد که در عین ایجاد تمایز و برجستگی با سایر بخش ها، همخوانی و تناسب آن با فرم کلی نما حفظ شود.


فروش اجر نما

طراحی و اجرای نماهای شفاف
خلق نماهای شفاف به معنای استفاده از پنجره ها در نماهای آجرنما است. صرفا ایجاد نماهای آجری و خشک نمی تواند آن جذابیت و مطلوبیت مورد نظر را به یک ساختمان ایده آل و لوکس ببخشد. در واقع پنجره ها جزء آن دسته از عناصر به شمار می آیند که در طراحی نما، نقش ایجاد کننده شفافیت را برای ساختمان ها بر عهده دارند. تعیین محل قرار گرفتن پنجره ها و همخوانی ریتم آن ها با دیگر بخش ها، از مسائلی ست که باید در رابطه با طراحی نمای ساختمان ها، مد نظر معمارها قرار گیرد. عناصر شفاف در صورتی می توانند در نمای ساختمان تأثیرگذار باشند، که در مکان درست و با طراحی مناسب به کار گرفته شوند.


حفظ سادگی و خوانایی نمای ساختمان
از دیگر نکاتی که باید در هنگام طراحی نما اجرنما به آن توجه نمود، عدم استفاده از عناصر متعدد و پراکنده است. به کار گیری عناصر زیاد و ناهمگون در مراحل طراحی و اجرا، نمای ساختمان را شلوغ و نا منظم کرده، و زیبایی و جلوه خاص نمای ساختمان های آجری ار زیر سؤال خواهد برد. عناصر تشکیل دهنده نمای اجرنما باید به میزان متعادل، و با حفظ اصل سادگی، طراحی و اجرا گردند. یک نمای ساده، اگر دارای تنوع بسیار کمی در مصالح به کار رفته در آن باشد، می تواند به مراتب زیباتر از نماهای نامفهوم با مصالح در هم ریخته، پراکنده و متعدد باشد. هر چه نما ساده تر طراحی شود، عناصر به کار رفته تأثیر بیشتری بر ساختار و زیبایی نمای آن ساختمان خواهد گذاشت.


انواع اجر مدرن و سنتی


اولین بخشی که قابلیت جذب افراد را در نگاه اول دارد و با مخاطبان ارتباط برقرار می کند، رنگ و نحوه به کار بردن آجرنما در نما می باشد. آنچه یک ساختمان را ایده آل می کند، داشتن یک نمای زیبا و چشم نواز است. نمای ساختمان دقیقا همان بخشی است که در فضاهای شهری به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در زیبایی، نقش ایفا می کند، از این رو طراحی زیبا و دقیق آن حائز اهمیت می باشد. از زمانی که صرفه جویی در انرژی، خلق نماهای خاص و زیبا برای نمای ساختمان ها مد نظر قرار گرفت، مالکان و سازندگان ساختمان ها، برای ایجاد و خلق زیباترین نماها در شیوه های مختلف، از آجرنما استفاده می نمایند. البته در این مورد، ایرانیان دارای سابقه طولانی می باشند.


مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

خلق ساختمان های زیبا، منحصر به فرد و نماهای قابل قبول برای شهرها

جلوگیری از هدر رفتن انرژی در تمام فصل‌ها

جلوگیری از آلودگی ‌های صوتی

مقاوم و با دوام در برابر شرایط نامساعد مختلف

شرکت آجرنمای کوثر سپاهان، یکی از شرکت های تولید کننده انواع آجرنماها، آجر نسوز، آجرهای رنگی، آجر نقش برجسته و دیگر مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد متنوع می باشد. این مجموعه در طول این سال ها با تولید گسترده ی بهترین و با کیفیت ترین محصولات آجری، رضایت تمام فعالان حوزه ی ساختمانی را در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورده است؛ و همواره در بهبود بیشتر محصولات تولیدی خود تلاش فراوانی به عمل می آورد.

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

95 Comments

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
مزایای طراحی و اجرای نمای آجری js_def

آجر نما

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

الزامات طراحی و اجرای نمای آجری
آجر نما ساختمان


طراحی و اجرای نمای آجری در خلق بناهای منحصر به فرد، خاص و چشم نواز در سطح شهرها، نقش بسزایی دارند. ساخت بناها و ساختمان ها با بهره گیری از مصالح آجری، علاوه بر زیبایی ظاهری، باید بتواند آسایش و ایمنی ساکنین و شهروندان را فراهم آورد؛ که این مهم تنها با استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت، مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی آن محیط برآورده می شود. مصالح به کار رفته در ساخت بناها، باید توانایی تحمل بارها و جا به جایی های نسبی وارد شده بر آن ها، بر اثر عوامل مختلف را داشته و پایداری خود را حفظ نمایند.
آن چیزی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، توجه به نوع و شیوه ی اجرای نما است. در واقع ساختمان سازی باید بر اساس دستور العمل ها و الزامات چگونگی طراحی و اجرای نماهای مختلف، که مقاومت و پایداری آن ها را در برابر زلزله، بادهای شدید، سیل، ضربه ها و دیگر عوامل محیطی که روی دوام و ماندگاری نماها تأثیرگذار است، انجام شود.


تولید انواع اجر نما


الزامات کلی طراحی نمای ساختمان
به کارگیری و استفاده از آجرنماهای خاص و با کیفیت برای اجرای نماهای ساختمانی، بسیار چشم نواز می باشد. انتخاب آجرنماهای با کیفیت می بایست با دقت فراوان انجام شود؛ چرا که علاوه بر اینکه این مصالح باید در برابر عوامل بیرونی ماندگار و بادوام باشند، باید ارتباط خود را با محیط بیرون نیز حفظ نمایند. در فضاهای شهری، مهندسان و معماران صرفا با ساختن یک ساختمان رو به رو نیستند، در واقع آن ها باید ساختمان هایی خلق کنند که هارمونی خود را با شرایط، و اصول ساختمان سازی آن محیط حفظ کرده و بخشی جدا ناپذیر از فضای شهری محسوب شوند.


با ساخت و خلق ساختمان هایی با نمای آجرنما، و بهره مندی از بهترین کیفیت آجرنماها، اعتبار و هویت فضاهای شهری را حفظ نماییم. مجموعه اصول اجرا و طراحی نماهای آجر نما به شرح زیر می باشند:

استفاده از مصالح مناسب
از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در طراحی و اجرای نماهای ساختمانی، تهیه و استفاده از آجرنماهای مرغوب و با کیفیت است. بهره مندی از مصالح ساختمانی خوب و با کیفیت، رابطه ی مستقیمی با مقاومت و دوام دراز مدت ساختمان ها و تجلی یافتن نمای آجرنما دارد. زیباترین و خاص ترین نماها، حتی اگر توسط بهترین معماران طراحی شده باشند، در صورتی که در اجرای آن ها از مصالح مرغوب و مناسبی استفاده نشود، به شکست در ایجاد یک نمای ایده آل منجر خواهد شد. مسلما در هنگام اجرا و طراحی نماهای آجری، این مصالح هستند که کیفیت نمای طراحی شده را تعیین می کنند.


انتخاب رنگ مناسب
از دیگر الزامات طراحی و اجرای نماهای آجری، تناسب رنگ مصالح به کار رفته در ایجاد نمای ساختمان می باشد. رنگ بندی متناسب مصالح کاربردی، یکی از ویژگی های بارز و جذاب یک نما به شمار می آید، و اگر انتخاب رنگ مصالح با دقت و به درستی صورت گیرد، می تواند کیفیت و مرغوبیت مصالح به کار گرفته شده در نمای ساختمان ها را به نمایش بگذارد. آنچه قصد اشاره به آن را داریم این است که شما نمی توانید ابتدا یک نما را به طور کامل از مرحله طراحی گذرانده و سپس به سراغ انتخاب رنگ های مناسب برای اجرا بروید.
انواع آجرنماهای رنگی و آجرنسوز کوثر سپاهان، دارای رنگ های ذاتی و ماندگاری دارند و می توانند حالت طبیعی خودشان را در هر اقلیمی حفظ کنند؛ و برای ایجاد خلاقیت در مصالح به کار رفته در نمای ساختمان، می توان از رنگ و نقاشی نیز استفاده نمود.


حفظ پیوستگی مصالح به کار رفته
برای اجرای نماهای آجرنما در ابتدا باید یک فرم کلی برای چگونگی اجرای قسمت های مختلف آن نما در نظر گرفته و طراحی شود، و آن فرم ها در زمان اجرا به کار گرفته شوند. پیوستگی مصالح به کار رفته در کل نما باید مشخص باشد، و این بدین معنا نیست که نما به یک شکل طراحی و اجرا شود، بلکه در اجرای قسمت های مختلف ساختمان، از یک فرم کلی بهره گرفته شود. به عبارت دیگر، زمانی یک نما را پیوسته می خوانیم که بتوان آن را به عنوان یک کل دید و نه مجموعه ای از فرم های پراکنده، که هر کدام ساز مخصوص به خود را می زند.


حفظ نظم و تعادل در مصالح به کار رفته
از دیگر الزامات طراحی و اجرای نماهای آجری، حفظ نظم و ترتیب میان عناصر تشکیل دهنده ی نمای ساختمان است. به بیان دیگر، یک نمای آجری زیبا و متعادل، باید ریتم داشته باشد. این ریتم، نظم و ترتیب میان عناصر تشکیل دهنده ی نمای آجرنما را در خطوط، صفحات و احجام به کار رفته به نمایش می گذارد. ریتم، یک ساختار سازمان یافته می باشد که شیوه ی چیدمان آجرنما در نمای ساختمان ها، باید از نظم خاص و متعادلی پیروی کند، تا تمام قسمت های نمای آجری با هم همخوانی داشته باشد.
موضوع تکرار منظم و هماهنگ آجرنماها در مراحل طراحی و اجرا، در خط ها، قالب ها و شکل ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. آجرنمای انتخاب شده در طراحی نمای خارجی ساختمان ها، چه در تکرار یک شکل حجمی یا جزییات اجزای آن، باید طرح اصلی و اصالت اجرنما را نمایان سازد.


استفاده از یک عنصر شاخص
طراحی و اجرای نماهای ساختمان دارای بخش های مختلفی می باشد، فعالان حوزه ی ساخت و ساز می توانند در طراحی کلی نما، یکی از بخش های نما را به عنوان نقطه شاخص آن در نظر بگیرند، تا در مقایسه بخش های مختلف نما، این بخش از نما برجسته باشد. معمولا با اعمال یک عنصر شاخص در نمای اجر نما، توازن و تعادل ساختمان از حالت یکنواختی در آمده و بخش مورد نظر که در اجرای آن از عنصر شاخص استفاده شده است، در مرکز توجه قرار می گیرد. طراحی بخش شاخص نما، باید به نحوی صورت گیرد که در عین ایجاد تمایز و برجستگی با سایر بخش ها، همخوانی و تناسب آن با فرم کلی نما حفظ شود.


فروش اجر نما

طراحی و اجرای نماهای شفاف
خلق نماهای شفاف به معنای استفاده از پنجره ها در نماهای آجرنما است. صرفا ایجاد نماهای آجری و خشک نمی تواند آن جذابیت و مطلوبیت مورد نظر را به یک ساختمان ایده آل و لوکس ببخشد. در واقع پنجره ها جزء آن دسته از عناصر به شمار می آیند که در طراحی نما، نقش ایجاد کننده شفافیت را برای ساختمان ها بر عهده دارند. تعیین محل قرار گرفتن پنجره ها و همخوانی ریتم آن ها با دیگر بخش ها، از مسائلی ست که باید در رابطه با طراحی نمای ساختمان ها، مد نظر معمارها قرار گیرد. عناصر شفاف در صورتی می توانند در نمای ساختمان تأثیرگذار باشند، که در مکان درست و با طراحی مناسب به کار گرفته شوند.


حفظ سادگی و خوانایی نمای ساختمان
از دیگر نکاتی که باید در هنگام طراحی نما اجرنما به آن توجه نمود، عدم استفاده از عناصر متعدد و پراکنده است. به کار گیری عناصر زیاد و ناهمگون در مراحل طراحی و اجرا، نمای ساختمان را شلوغ و نا منظم کرده، و زیبایی و جلوه خاص نمای ساختمان های آجری ار زیر سؤال خواهد برد. عناصر تشکیل دهنده نمای اجرنما باید به میزان متعادل، و با حفظ اصل سادگی، طراحی و اجرا گردند. یک نمای ساده، اگر دارای تنوع بسیار کمی در مصالح به کار رفته در آن باشد، می تواند به مراتب زیباتر از نماهای نامفهوم با مصالح در هم ریخته، پراکنده و متعدد باشد. هر چه نما ساده تر طراحی شود، عناصر به کار رفته تأثیر بیشتری بر ساختار و زیبایی نمای آن ساختمان خواهد گذاشت.


انواع اجر مدرن و سنتی


اولین بخشی که قابلیت جذب افراد را در نگاه اول دارد و با مخاطبان ارتباط برقرار می کند، رنگ و نحوه به کار بردن آجرنما در نما می باشد. آنچه یک ساختمان را ایده آل می کند، داشتن یک نمای زیبا و چشم نواز است. نمای ساختمان دقیقا همان بخشی است که در فضاهای شهری به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در زیبایی، نقش ایفا می کند، از این رو طراحی زیبا و دقیق آن حائز اهمیت می باشد. از زمانی که صرفه جویی در انرژی، خلق نماهای خاص و زیبا برای نمای ساختمان ها مد نظر قرار گرفت، مالکان و سازندگان ساختمان ها، برای ایجاد و خلق زیباترین نماها در شیوه های مختلف، از آجرنما استفاده می نمایند. البته در این مورد، ایرانیان دارای سابقه طولانی می باشند.


مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

خلق ساختمان های زیبا، منحصر به فرد و نماهای قابل قبول برای شهرها

جلوگیری از هدر رفتن انرژی در تمام فصل‌ها

جلوگیری از آلودگی ‌های صوتی

مقاوم و با دوام در برابر شرایط نامساعد مختلف

شرکت آجرنمای کوثر سپاهان، یکی از شرکت های تولید کننده انواع آجرنماها، آجر نسوز، آجرهای رنگی، آجر نقش برجسته و دیگر مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد متنوع می باشد. این مجموعه در طول این سال ها با تولید گسترده ی بهترین و با کیفیت ترین محصولات آجری، رضایت تمام فعالان حوزه ی ساختمانی را در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورده است؛ و همواره در بهبود بیشتر محصولات تولیدی خود تلاش فراوانی به عمل می آورد.

مزایای طراحی و اجرای نمای آجری

95 Comments

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code