آجر نما

اجر نسوز /تنوع در فرم

اجر نسوز /تنوع در فرم

اجر نسوز زیباست علت اینکه زیباست تنوع در رنگ و تنوع در فرم‌‌ می‌باشد.
تنوع در اندازه اجر نسوز و اجر شیل و بکارگیری این تنوع در نمای ساختمان مزیتی است که جذابیتی بی نظیر را در بهره گیری از ان بهمراه دارد .
تنوع در فرم اجر نسوز و اجر شیل شامل :
اجر نسوز 5/5*26
اجر نسوز 7*32
اجر نسوز 10*10
اجر نسوز 20*20
اجر نسوز 10*40 
اجر نسوز 6.5*26

291 Comments